Nội quy đăng tin tuyển dung trên PhuQuocJob.Com

Mọi cá nhân tổ chức nên đọc kỹ để bài viết không bị xoá.

  • Bài viết phải tối thiếu 300 ký tự.
  • Không được chèn liên kết vào bài viết
  • Chọn đúng chuyên mục của nội dung tin
  • Không được đăng bài nội dung trùng lặp hoặc gửi bài liên tiếp.
  • Thời hạn tuyển dụng ghi vị dụ: 12/12/2012 or Khi tuyển đủ.

Hình thức cảnh cáo

  • Bài viết bị xoá ngay lập tức không cần nêu lý do
  • Lần sau sẽ khoá luôn Ip và tên website không cho phép đăng tuyển dụng
  • Website xây dựng với mục đích phi lợi nhuận. Mong mọi người vui vẻ chấp hành

ĐĂNG TIN KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ

Form Đăng Tuyển Dụng

i
Nhập vào tiêu đề tuyển dụng
i
Nhập vào nội dung tin
i
Chọn hình ảnh
i
Dùng "SHIFT" để chọn nhìu mục.
i
Thời hạn tuyển dụng: dd/mm/yyyy
i
Chọn text tuyển dụng
5+3=