[Gấp] BIM Group cần tuyển các vị trí

BIM Group với dự án tại Bãi Trường đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1 01 Trưởng phòng Hành Chính nhân sự
Yêu cầu: Nam, có 3 năm kinh nghiệm quản lý trở lên (từ cấp trưởng nhóm giám sát)
2 02 Nhân viên lái xuồng
Yêu cầu: Có kinh nghiệm, bằng cấp liên quan, biết cứu hộ
3 01 Giám sát dịch vụ
Yêu cầu: Có 03 năm kinh nghiệm bên dịch vụ, thu ngân
4 01 Nhân viên y tế
Yêu cầu: Có bằng cấp và từ 02 năm kinh nghiệm, khả năng sơ cấp cứu
5 10 Nhân viên Sửa chữa ô tô xe cơ giới
Yêu cầu: Tốt nghiệp bằng nghề, trung cấp trở lên chuyên ngành có liên quan HOẶC có 2 năm kinh nghiệm
6 20 Nhân viên cơ điện
Yêu cầu: Tốt nghiệp bằng nghề, trung cấp trở lên chuyên ngành có liên quan HOẶC có 2 năm kinh nghiệm
Thông tin gửi về mail: [email protected]
Liên hệ: Mr. Nam ĐT: 0243 7197214 – Máy lẻ: 1321